KUNDBERÄTTELSER

NMR Group

NMR Group ökar sin driftseffektivitet med 40 procent med en anpassad app

Bransch

Energi

Lösning

En anpassad app baserad på FileMakers Workplace Innovation Platform gör att NMR Group kan samla in robustare och mer pålitliga data.

Fördelar

Eliminerade behovet att fylla i pappersformulär, faxa dem och sedan registrera data igen. Ökade driftseffektiviteten med 40 % och minskade ineffektiva uppgifter med 60 %.

Företag i Massachusetts använder mobil app för att utvärdera program för energisubvention

Om du någon gång letat efter en glödlampa på lampavdelningen kan du ha lagt märke till skillnaden mellan traditionella glödlampor och nya lågenergialternativ som LED och lysrörslampor. Dessa lampor har ofta subventioner som övervakas av företag som NMR Group. Företaget använder en anpassad app för att bedöma hur effektiva subventionerna är.

Lågenergilampor håller upp till 25 gånger längre än en gammal 60 W-lampa och använder 25 till 80 procent mindre energi, enligt USA:s energidepartement. Energibolag har därför program som är avsedda att uppmuntra till användning av lågenergialternativ.

Programmen subventionerar energisparande produkter eller åtgärder, som glödlampor och effektiva kylskåp samt husförbättringar som bättre isolering. Men det är upp till myndigheterna att säkerställa att energibolagen investerar i program som verkligen minskar energiförbrukningen och att konsumenternas pengar används på ett bra sätt. Det är här företag som NMR Group kommer in.

Byggd för informationsinsamling

Med hjälp av en anpassad app baserad på FileMakers Workplace Innovation Platform, undersöker NMR subventionsprogram för att ta reda på om de verkligen fungerar. Som en del av detta besöker NMR Group hem och företag runt om i landet för att följa upp energiförbrukningen.

NMR kan exempelvis besöka slumpmässigt utvalda hem i Boston, Mass., för att se vilken typ av lampor som används och hur länge de är påslagna varje dag. När företaget samlat in den informationen ger det en basnivå för det som är normalt i området och kan användas för att bestämma vilka typer av energibesparingar som är möjliga om invånarna använde energieffektiva lampor. Om ingen i det området använder dem än kan vinsterna vara mycket stora. Omvänt kan det vara så att om alla redan använder dem kan energiförbrukningen förbli oförändrad, även om lysrörslampor subventioneras hos lokala butiker och bygghandlare.

Innan de hade en FileMaker-app, skickade NMR Group sin personal till hem och kontor med pappersformulär. Uppgiftsinsamlarna använde sedan formulären för att hålla reda på sina frågor och registrera svaren. När de var klara skannade de formulären och skickade dem via fax eller e-post till NMR Group, där någon manuellt registrerade uppgifterna.

”Med den gamla metoden satt vi fast i gamla hjulspår”, sa Scott Walker, en projektledare som använde sin problemlösningsförmåga att skapa appen för NMR Group. ”Vi kunde införa fel i varje steg. Det finns många regler om vad som ska göras i olika specifika situationer. Om det sker på papper måste teknikerna komma ihåg alla reglerna.”

"Nu kan vi fokusera på det som är viktigt och inte på felen"

Scott Walker, projektledare, NMR Group

Ta dig ur gamla hjulspår

När NMR Group hade sin anpassad app kunde de skicka ut informationsinhämtarna med iPads istället för med penna och papper. Med mobilappen kan de registrera data direkt i FileMaker. Bytet eliminerade behovet att faxa och registrera data manuellt en andra gång och ökade driftseffektiviteten med upp till 40 procent. Ineffektiva uppgifter har minskats med upp till 60 procent.

Appen hjälper även till att förbättra kvaliteten på insamlade data genom att den leder de anställda genom en frågelista, som ofta är lite annorlunda mellan olika platser.

”Processen är mer användarvänlig för de anställda och det gav oss bättre data”, sa Walker, och tillade att den innovativa appen även hjälpte till att identifiera informationsinsamlare som inte skötte sitt jobb.

Tidigare kunde det ta månader att identifiera en anställd som hittade på svar istället för att besöka de hem de tilldelats. Nu kan Walker och hans kollegor använda appen för att jämföra data, identifiera avvikande information och åtgärda problemet.

”Nu kan vi fokusera på det som är viktigt och inte på felen”, sa Walker.

Lär dig mer om FileMaker-plattformen med hjälp av en kostnadsfri provversion.