AKTUELLT

Omvandla idéer till effektiviseringar i verksamheten med snabb apputveckling.

Hur bygger ditt företag vidare på framgångarna ni redan haft med anpassade appar? Det är den stora frågan. Om man hittar rätt svar leder det till nya idéer om hur affärsproblem kan lösas och kundbehov kan mötas före konkurrenterna.

Utmaningen uppstår när idéerna fastnar i just idéstadiet och listan med väntande projekt bara växer och växer. Du kanske har börjat undra hur många potentiella effektiviseringar som ligger och väntar i IT-teamets backlogg?

Upptäck hur Claris utvecklingsplattform kan hjälpa ditt team att ta projekt i alla storlekar från idé till driftsättning – och skapa avgörande lösningar som förändrar verksamheten till det bättre.

Från åldrande till agil.

Om ditt företags backlogg med IT-projekt växer är det goda nyheter – det är ett tydligt tecken på att innovation på arbetsplatsen gror och att medarbetarna kommer med nya idéer för appar till verksamheten som kan bidra till lönsamhet och nöjda (och återkommande) kunder.

Men när backloggen ska betas av är det lätt att man tappar fart. Begränsade resurser – i fråga om personal och teknik – hämmar framstegen och det gör att lovande idéer sätts på sparlåga i stället för att prioriteras. Teamen måste då välja vilka projekt de ska ta tag i, och många initiativ ramlar längre ned på listan. Och där blir de kvar.

Det som behövs är ett agilt sätt att driva kontinuerlig förbättring i hela verksamheten – och använda IT-teamets backlogg som en fördel för att möta kundbehoven bättre och svara på marknadstrender snabbare.

Alltså snabb apputveckling.

Den som vill använda teknik som konkurrensfördel måste först ha rätt grund på plats, så att teamet inte bara startar nya projekt utan också avslutar dem. Just det är Claris stora fördel. Den heltäckande Claris-plattformen är utformad för att underlätta snabb utveckling och erbjuder en plats där ditt team kan utveckla, testa och iterera nya lösningar i snabb takt, och skapa fungerande appar en efter en.

Med det här agila arbetssättet kan din verksamhet uppnå allt detta:

  • Öka takten för digital innovation. Skapa ännu fler digitala lösningar med en kärna av förbättrade, automatiserade processer.
  • Minska behovet av att tillföra mer teknik. Utöka i stället användningen av Claris-plattformen – den programvara utvecklarteamet redan kan.
  • Integrera enkelt. Koppla in data och processer från era befintliga system och integrera populära appar som Slack, DocuSign med flera.
  • Väx med tillförsikt. Du vet att era anpassade appar som byggts med Claris kan skalas upp och utvecklas tillsammans med verksamheten.

Vägen till ökad omsättning och stärkt kundkontakt.

När man löpande tar tag i teknikprojekten – och använder Claris för att göra verklighet av idéer om och om igen – skapar man effektiviseringar som bidrar till ökad omsättning. Ta Elements Manufacturing som exempel.

Det här inredningssnickeriet hade ökat antalet offerter med 50 procent en månad efter det att de lanserat sin andra anpassade app. Företaget letade efter möjligheter att förbättra processerna på bred front och att använda data på mer innovativa sätt, och det ledde till att de integrerade nya appar med sitt ERP-system och skapade en dynamisk hubb för förbättrad kundkontakt och ökad omsättning.

Differentiera din verksamhet i dag.

Är du redo att anta ett mer konsekvent och snabbarbetat sätt att hantera organisationens backlogg av projekt? Få upp farten i apputvecklingen med hjälp av en av våra globala samarbetspartner. Ta reda på hur en Claris Partner kan utveckla en strategi för att beta av företagets hela backlogg för tekniska lösningar och skapa anpassade appar som driver företaget framåt. Läs mer.