UPPDATERING

Visa vad du kan med nya Claris-certifieringar – tillgängliga nu!

Att skaffa teknisk ackreditering är en investering i din karriär och ett bevis på din utvecklarexpertis. Under många år har certifieringsprogrammet för Claris FileMaker erbjudit en enda utvecklarcertifiering för varje FileMaker-version, och de som klarade examinationen fick ackrediteringen. Men nu är det dags att förbättra utvecklarcertifieringarna från Claris.

Vi moderniserar hur utvecklare får Claris-certifieringar.

De utökade funktionerna på vår plattform och de mångsidiga kunskaperna hos Claris-utvecklarna kräver en modernisering av Claris utbildningsmaterial och ackrediteringar. Därför lämnar vi arbetssättet med en omfattande teknisk examination och en enda certifiering – och övergår till ett certifieringsalternativ som bättre återspeglar både plattformen samt expertkunskaper och intressen inom Claris-communityn.

Nu kan du skaffa kostnadsfria certifieringar för Claris FileMaker och andra Claris-tekniker baserat på din unika kompetens och dina karriärmål. De skräddarsydda utbildnings- och ackrediteringsvägarna bygger på utvecklarnas kompetensnivåer eller specialområden, vilket sammanfaller med industristandarder för tilldelning av teknisk ackreditering.

För att erbjuda bästa möjliga utbildningsinnehåll samarbetar vi med experter inom Claris-communityn för att utveckla nytt material som underbygger nya ackrediteringar. Vårt program startar med de här två nya Claris-certifieringarna:

  • Claris FileMaker Pro Associate: Grundläggande förståelse och demonstrerad förmåga att använda FileMaker Pro och Claris Pro för utveckling av anpassade appar.
  • Claris Connect Associate: Utforska element av att använda Claris Connect för att integrera tredje parts appar och webbtjänster med hjälp av flöden.

Varje ackreditering omfattar en särskild Claris Academy-kurs, en betygsatt bedömning och en verifierad, digital ackreditering utfärdad av Credly. Beroende på din erfarenhetsnivå kan du genomföra uppgiften med eller utan att gå igenom kursmaterialet.

Är du redo att ta nästa steg mot att skaffa de nya certifieringarna? Kom igång!

De två ovanstående certifieringarna lägger ackrediteringsgrunden som vi sedan bygger vidare på, med olika alternativ för en rad olika specialistkunskaper och specifik produktkunskap. Håll utkik efter nya alternativ och avancerade certifieringar som återspeglar din tekniska erfarenhet.

Visa världen dina Claris-certifieringar.

Övergången till digitala utmärkelser ger dig en modern lösning för att visa upp dina tekniska ackrediteringar. När du får en Claris-certifiering uppmuntrar vi dig att ta emot och dela din utmärkelse där du så önskar, kanske i e-postsignaturen, din LinkedIn-profil eller andra sociala kanaler. Certifikat för utskrift finns också tillgängliga, så att du kan skriva ut dem och sätta upp dem på din arbetsplats.

Läs de vanliga frågorna om Claris nya certifieringar för instruktioner om att ta emot och dela utmärkelser via Credly.

Om du redan har en FileMaker-certifiering behöver du inte göra om examinationen via Pearson VUE.

De som redan har certifikatet Developer Essentials for Claris FileMaker är fortsatt ackrediterade. Du behöver inte göra om examinationen för att behålla ackrediteringen. Det här är en erkänd prestation som motsvarar certifiering för Claris FileMaker (upp till version 19) och som utfärdas via Pearson VUE.

Har du ännu inte tagit den utgående FileMaker 19.0-certifieringen? Du kan fortfarande göra det.

Om du vill skaffa certifikatet Developer Essentials for Claris FileMaker måste du genomföra och klara certifieringsexaminationen som hanteras av Pearson VUE senast den 31 december 2023. Efter detta datum stängs examinationen officiellt.

Få mer information.

Registrera dig för examinationen.

Certifieringar gör skillnad för utvecklare och Claris Partners.

När det handlar om att komma vidare i karriären och hitta nya anställningsmöjligheter kan certifieringar hjälpa dig att sticka ut i konkurrensen. Se vad Claris Partners har att säga om vikten av ackreditering för utvecklare.

”Vi är Claris Partner sedan länge och sätter stor vikt vid att utvecklare är certifierade via Claris eftersom det direkt ger dem trovärdighet. Vi uppmuntrar alla anställda och sökande att skaffa och underhålla en certifiering från Claris som en del av deras yrkesmässiga utveckling”, säger Kevin Hammond, CEO på DB Services.

”Certifiering är det första målet för nyanställda med begränsad erfarenhet och ett måste när vi söker nya konsulter eller utvecklare. Nu när Claris erbjuder certifieringar inom olika expertområden skapas nya möjligheter för utvecklarna”, förklarar Bart Van Baren, affärsenhetschef på Lesterius.

”Vi ser fram emot tillskottet med ett certifieringsalternativ för Claris Connect och tycker att det låter vettigt att differentiera certifieringen på det här sättet. Vi ska arbeta för att få en Claris Connect-certifiering nu när examinationen finns tillgänglig”, säger John Newhoff, senior partner på Portage Bay Solutions.

Ta chansen att visa upp din kompetens som utvecklare.

Nytt utbildningsmaterial och nya Claris-certifieringar skapar spännande möjligheter för vår utvecklarcommunity, i synnerhet när fler ackrediteringar är på gång.

Vill du komma igång? Hitta all information du behöver för att komma igång redan i dag.