AKTUELLT

Framtidens Claris-plattform: från FileMaker, till Claris Connect och vidare.

Alltsedan dess tillkomst har kärnan i FileMaker alltid byggt på den orubbliga viljan att möjliggöra förändring, snabb problemlösning och innovation på arbetsplatsen. Det är därmed passande att vårt team på FileMaker nu riktar samma passion för radikal, snabb förändring inåt när vi ger oss ut på en ny resa som Claris, med nya partners och teammedlemmar, ny ledning och en ny vision för framtidens Workplace Innovation Platform.

Det är den här nya visionen för vår plattform som jag vill måla upp för er här. Men innan jag gör det vill jag att alla i vår fantastiska community ska veta att det FileMaker ni känner och älskar bara blir bättre och bättre. Varje funktion ni använder, varje app ni har byggt, varje del av vår plattformen kommer att finnas kvar och förbättras. FileMaker skulle inte vara den branschledare det har blivit om det inte vore för er, och vår framtid som Claris ska göra plattformen både kraftfullare och mer tillgänglig.

Vår community och fördelarna med den kommer att bli större – och ni är en väsentlig del av den tillväxten. Låt mig nu berätta hur vi ska ta oss dit.

Från digital evolution till digital omvandling

Under de senaste decennierna har bakgrunden till FileMaker varit digital evolution – övergången från paketerad programvara till internet, moln och SaaS och vidare till mobilappar – alla branscher har utvecklats radikalt genom kraftfull programvara som gjorts tillgänglig i vardagen.

Vårt starka ekosystem i form av FileMaker-communityn har byggt många branschledande program på alla nivåer och därmed gjort det möjligt för företag av alla storlekar att delta i den digitala evolutionen utan krav på kompetens inom komplex kodning.

I dag befinner vi oss i en spännande tid för programvaran: den digitala omvandlingens era. Den här eran drivs av data och AI, orkestrering och automation, och bygger på framstegen inom molnteknik, mobilitet och API:er – allt för att skapa nya digitala upplevelser som ger kunderna bättre resultat. Exempel på digital omvandling finns överallt omkring oss: från Uber och Airbnb till självkörande bilar och automation i hemmet – och bättre resultat inom utbildning och sjukvård. Varje verksamhet strävar efter att återuppfinna sig själv – eller riskera att slås ut.

På samma gång har kompetensluckan för att bygga de här nya upplevelserna med hjälp av komplex, ny teknik aldrig varit så stor.

Det här utgör nästa stora möjlighet för FileMaker-communityn i vår nya identitet som ”Claris” och vår Workplace Innovation Platform. Vi gör det komplexa enkelt, löser unika arbetsplatsproblem och anammar ny teknik i varje steg på vägen.

Det här är också en spännande tid att vara ”problemlösare” och vara med och skapa den nya digitala upplevelsen och bygga moderna appar som består av orkestrerade arbetsflöden med molnbaserade och lokala tjänster. De allra bästa problemlösarna som är redo att återuppfinna sina respektive branscher, kombinerar de här funktionerna med en omvälvande affärsmodell för att skapa bättre resultat för sina kunder.

Claris-plattformen vilar på fyra pelare:

  1. Molnprioriterat. All ny teknik byggs i molnet med aktiv migrering till molnet samtidigt som stödet finns kvar för kunder med hybridlösningar med lokala installationer.
  2. Rena webb- och mobilupplevelser. Leverera rena webb- och mobilupplevelser med enhetlig upplevelse vid skapande och förbrukning av programmen.
  3. API-integrationer och orkestrering. Orkestrera arbetsflödesintegrationer till molnbaserade och lokala tjänster.
  4. Framväxande teknik. Förstärk alla FileMaker-tjänster med AI och avancerad teknik som AR/VR.

Claris Connect

Med det nya sättet att skapa moderna appar behöver kunder inte längre bygga varje funktion själva. I stället integrerar man befintliga molnbaserade (eller lokala) tjänster för att leverera en viss funktion, detta med hjälp av branschstandardiserade API:er och OAuth.

Vi hade den här framtiden i åtanke när vi för många år sedan letade efter partners som dramatiskt kunde förbättra och utvidga FileMakers Workplace Innovation Platform genom att utnyttja den här kraftfulla världen av molntjänster via integrationer som var lika intuitiva som FileMaker. I det arbetet stötte vårt team på Stamplay, ett 500 Startups-företag som gör det möjligt för organisationer att skapa värdefull arbetsflödesorkestrering för affärsprocesser och automationslösningar som omfattar flera molntjänster – och även lokala datakällor. Stamplay-plattformen kunde redan under ledning av en av grundarna - Giuliano Iacobelli - skryta med fler än 150 connectors till populära molntjänster från tredje part, vilket dramatiskt förbättrade arbetsflöden och gjorde det möjligt för alla utvecklare att kombinera de tjänster som motsvarade deras affärsbehov.

När vi i dag officiellt tillkännager förvärvet av Stamplays teknik, namnbytet till Claris Connect och Giulianos roll som projektledare ser vi fram emot en framtid där en ännu större community av problemlösare har friheten att lösa mer komplexa problem på ett enklare sätt och med ännu fler funktioner.

Framåtblick: nästa generation

Om vi tittar bortom 2019 och 2020 kommer Claris mission att vidgas ännu mer i nästa generations plattform. I enlighet med den ökande automatiseringen i många branscher kommer nästa generations Claris att utformas för att utnyttja den fulla kapaciteten i moderna arbetsflödesappar med inbyggd orkestrering och automatisering, maskininlärning och avancerade användarupplevelser med AI-robotar och AR/VR. Precis som vår Connect-produkt avsevärt sänker tröskeln för sofistikerad apputveckling med tredje parts molntjänster, kommer vår nästa generations plattform att tillhandahålla moderna, AI-drivna appar som tjänst.

Tillsammans tar vi oss dit

Våra ambitioner för den nya produktsviten från Claris är högt ställda, precis som varje medlems ambitioner i vår community. Vi tar oss inte dit utan hjälp från er, våra problemlösare. Under de kommande månaderna kommer vi att arbeta tillsammans med er för att uppnå följande:

  • Introducera Claris Connect.
  • Utforska de nya lösningar du kan skapa genom att dra och släppa connectors för någon av de hundratals molntjänster som nu är lättillgängliga för dig, tack vare Stamplay-teamet.
  • I partnerskap implementera vår molnprioriterande strategi – planera en resa för att migrera till molnet med Claris FileMaker-produkt.
  • Häng med oss i vårt arbete för agil utveckling – Claris-teamet kommer att släppa fler uppdateringar av FileMaker och Claris Connect, och vi vill att du ska göra detsamma med de lokala FileMaker-produkterna.
  • Var med – precis som förut hoppas vi att vår community med problemlösare ska fortsätta att hjälpa andra problemlösare genom att delta på vår Marketplace, dela sina mallar och erbjuda sin kompetens till dem som behöver den.

Ännu en gång: tack till er alla för ert stöd till FileMaker under alla dessa år. När vi nu går in i den här nya fasen som Claris är det medlemmarna i den här communityn som är våra banbrytare och veteraner och som står redo att sprida vår Workplace Innovation Platform till en ny värld av problemlösare. Tillsammans fortsätter vi att lösa problem, men vi ska också utvidga våra ambitioner till att skapa nya upplevelser och omvälva hela branscher genom att ”drömma programvara”.

Presskontakt

Lucy Goss

Clarity PR

Lucy@clarity.pr