AKTUELLT

Det här är Claris International Inc.

När jag tackade ja till tjänsten som CEO på FileMaker visste jag att vi hade en fantastisk möjlighet framför oss – inte bara som företag, utan som community. Digital omvandling, som vi definierar som automatisering av arbetsflöden och processer, förändrar arbetets natur. Jag visste att vi kunde göra enorm skillnad för problemlösare i den här nya teknikeran.

Jag började på FileMaker 2013 som vice vd för försäljning i Nord- och Sydamerika. Då höll FileMaker på att gå över från en produkt på hyllan för en användare till en prenumerationsmodell. Man investerade stort i mobilitet och vi försökte räkna ut hur skalning skulle fungera i molnet.

Vårt mål var att göra tekniken enklare att använda och mer tillgänglig utan att begränsa fantasin för våra begåvade utvecklare eller funktionerna i deras program.

Sedan dess har världen hunnit ikapp vår vision. Möjligheten att utveckla kraftfull programvara som löser tydliga problem inom en verksamhet eller bransch har bara blivit ännu mer värdefullt. Ekonomin kommer att definieras av de företag som kan dra nytta av tekniken för att omvandla deras verksamhet. Samtidigt har tillgången på webb-, mobil- och apputvecklare inte hållit jämna steg med efterfrågan.

Det betyder att många företag får det kämpigt om inte vi kan överbrygga avståndet mellan kompetent arbetskraft och teknikbehoven. Tanken om en Workplace Innovation Platform togs fram för att lösa just det här problemet genom att ge vardagens problemlösare rätt verktyg.

Vad gäller programvaruutveckling befinner vi oss i ett läge där ett universum av molntjänster kan leverera ännu mer sofistikerade lösningar till de här problemlösarna, så länge de kan koppla in dem i sina egna appar.

Mot den här bakgrunden kunde jag inte var mer entusiastisk att stå till rors i ett företag som inte bara skapade kategorin Workplace Innovation Platform, men som också definierar sin framtid som Claris.

Låt mig berätta om den framtiden.

FileMaker pånyttföds som Claris

Namnbytet till Claris är inte bara en hyllning till våra rötter, utan Claris – ett namn som betyder klar och lysande – representerar också vår teknik i dag och i framtiden. I stället för ett enda erbjudande bygger vi en svit av tjänster, alla med syftet att ge vardagens problemlösare rätt verktyg. Den här multitjänstplattformen ligger helt i linje med Claris vision före FileMaker och, när vi nu utvidgar och diversifierar vår plattform, känns Claris rätt.

FileMaker lever vidare som ett av våra tjänsteerbjudanden.

Claris Connect

Namnbytet till Claris åtföljs av en fantastisk teknikologiinjektion tack vare förvärvet av Stamplay, ett fantastiskt företag som som har skapat en otroligt sofistikerad företagsplattform som erbjuder anslutningsprogram för 150 molntjänster. Med vårt förvärv av Stamplay, som får det nya namnet Claris Connect, kan kunder enkelt bygga arbetsflöden som kopplar ihop molntjänster som de använder varje dag, som Dropbox, Slack, Salesforce med mera. Det är de här anslutningarna som öppnar för nya funktioner och släpper loss fantasin hos våra problemlösare, samtidigt som det kräver mycket mindre tid och färre resurser.

Vårt mål

Vi vill att Claris-communityn ska växa från 50 000 till 150 000 utvecklare under de kommande åren.

En aspekt av det målet är vår önskan att främja och stötta vår community av professionella utvecklare. Vi bygger en värld för en annan typ av utvecklare – de kreativa problemlösarna som finns i alla branscher: sjukvård, bygg, myndigheter, skola, ja överallt.

De här kreativa personerna ställs inför problem där de med sin unika blick använder tekniken för att hitta en lösning. De bidrar med vitalitet i communityn med mer avancerade utvecklare och partner.

För att hylla den inkluderande community vi har haft i decennier måste vi leva upp till allt vi lovar, vilket omfattar att utöka utbildningsmöjligheterna och göra vår teknik tillgänglig för dem som vill och skydda deras möjligheter att vara nyskapande.

Vårt team

Prio ett kommer alltid att vara vårt Claris-team. Vi tror på Stanford-professorn Jennifer Aakers koncept om att ”anställda vill vara uppskattade medlemmar i ett vinnande team med en inspirerande mission”. Jag känner mig privilegierad att vara en del av ett sådant team.

Vi anställer smarta människor och de måste kunna berätta för oss vad vi behöver göra. Vi omvandlar också vår interna kommunikation och våra beslutsvägar så att de bygger mer på samarbete och decentraliseras.

Det här arbetet kräver att vi investerar i Claris medarbetare med teknik- och ledarskapsutbildning och därmed skapa större möjligheter för våra tekniker att ta fram prototyper.

Titta framåt

Namnet FileMaker tjänade oss väl och vi hade 20 framgångsrika år under dess flagg. Tjänsten FileMaker förblir fantastisk. Vi är stolta över vårt arv, och en del av det arvet är vilka vi alltid har varit: ett visionärt företag med täta band till våra utvecklares behov och önskemål och hur de på bästa sätt kan hjälpa verksamheten. Claris fortsätter att vara problemlösarnas verktyg, men den här gången blir ännu mer teknik tillgänglig för alla som vill skapa.

Många av er följde oss på resan för många år sedan när världen till största delen inte var redo för Workplace Innovation. I dag hoppas jag att du fortsätter att hjälpa oss att leda den här växande branschen med din kreativitet och passion för problemlösning.

Tack.

Twitter: @bradfreitag

Presskontakt

Lucy Goss

Clarity PR

Lucy@clarity.pr