Jämför plattformfunktioner.

Framtidens Claris FileMaker är den nya Claris-plattformen som omfattar Claris Pro – alltså FileMaker-upplevelsen som du känner igen och litar på – plus Claris Studio och Claris Connect.

Utforska vad plattformarna erbjuder och bestäm vilka funktioner som passar bäst för er verksamhet.

Skapa appar

Skapa anpassade appar i Claris Pro och integrera data sömlöst med Claris Studio.

Skapa appar i FileMaker Pro.

Dela data från en värd

 • Dela lokalt med Claris Server på Linux.
 • Dela via Claris Cloud (kommer snart).
 • Dela via FileMaker Cloud.
 • Dela lokalt med FileMaker Server i Windows, macOS och Linux.

Skapa webbformulär och samla in data

 • Skapa och dela publika webbformulär på några minuter i Claris Studio.
 • Samla in användarinformation för evenemang, enkäter, feedback med mera.
 • Data som samlas in i Claris Studio kan även användas i Claris Pro.
 • Skapa formulär i FileMaker Pro och driftsätt genom FileMaker WebDirect.
 • Kräver en platslicens eller licenser för samtidiga anslutningar för att samla in data från anonyma användare.

Integrera appar

 • Använd Claris Connect och skapa automatiserade arbetsflöden för att synkronisera data mellan populära appar.
 • Koppla samman Claris-data med andra appar med hjälp av Claris Server-connectorn.
 • Claris Connect-integration med Claris Studio (kommer snart).
 • Integrera Claris-data med andra appar och tjänster med hjälp av Claris Data API.
 • Stöd för OData.
 • Använd Claris Pro som ett ODBC-klientprogram, men inte som ODBC/JDBC-datakälla.
 • Använd färdiga connectors i Claris Connect och koppla samman FileMaker Server, FileMaker Cloud och andra appar som ni använder varje dag.
 • Integrera FileMaker-data med andra appar och tjänster med hjälp av FileMaker Data API.
 • Stöd för OData.
 • Använd FileMaker som ett ODBC-klientprogram och som datakälla för program med ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity).

Visa och analysera data

 • Använd Claris Studio-vyer och skapa snabbt rapporter, instrumentpaneler, diagram och annat.
 • Skapa rapporter och diagram manuellt i FileMaker Pro.
 • Skapa delsammanfattningsrapporter i FileMaker Pro.

Skapa vyer och hubbar

 • Använd Claris Studio och dela data på meningsfulla sätt som gör dina team mer produktiva.
 • Tillhandahåll en central plats för att hantera en samling vyer.
 • Organisera hubbar efter jobbfunktion, affärsprocess eller uppgift.
 • Dela hubbar med specifika teammedlemmar.
 • Återanvänd vyer mellan flera olika hubbar utan att upprepa arbetet.

Inte tillgänglig.

Säkerhet

 • Kryptera vilande data och databaslösenord med AES-256-kryptering.
 • Kryptera data under överföring med SSL eller TLS 1.2 och högre.
 • Kryptera vilande data och databaslösenord med AES-256-kryptering.
 • Kryptera data under överföring med SSL eller TLS 1.2 och högre.

Regelefterlevnad

Regelefterlevnad i Claris Studio (planering pågår).

FileMaker Cloud innehar en SOC 2® Type 2-rapport för säkerhet, tillgänglighet och integritet, och ISO-certifieringar för ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) och personuppgifter i molnet (ISO/IEC 27018).

Autentisering

 • Claris-ID – enhetlig autentisering för en smidig upplevelse.
 • Med ett Claris-ID kan användare växla mellan Claris Studio, Claris Pro och Claris Go utan att behöva logga in på flera konton.
 • Hantering av externa användare (kommer senare).
 • Claris-ID, ett system för samlad inloggning.
 • Active Directory/Open Directory.
 • OAuth 2.0-identitetsleverantörer.
 • FileMaker-filkonton.
 • Externa serverkonton.

Interoperabilitet

 • Claris-klienter kan endast användas med Claris-värdar.
 • Använder filnamnstillägget .claris.
 • FileMaker-klienter kan endast användas med FileMaker-värdar.
 • Använder filnamnstillägget .fmp12.

Anslutning

Kräver internetåtkomst.

LAN, internet eller offline-åtkomst.

Prisuppgifter

Tillgänglig som ett licenspaket.

Skapa appar

Skapa appar i FileMaker Pro.

Dela data från en värd

 • Dela via FileMaker Cloud.
 • Dela lokalt med FileMaker Server i Windows, macOS och Linux.

Skapa webbformulär och samla in data

 • Skapa formulär i FileMaker Pro och driftsätt genom FileMaker WebDirect.
 • Kräver en platslicens eller licenser för samtidiga anslutningar för att samla in data från anonyma användare.

Integrera appar

 • Använd färdiga connectors i Claris Connect och koppla samman FileMaker Server, FileMaker Cloud och andra appar som ni använder varje dag.
 • Integrera FileMaker-data med andra appar och tjänster med hjälp av FileMaker Data API
 • Stöd för OData.
 • Använd FileMaker som ett ODBC-klientprogram och som datakälla för program med ODBC (Open Database Connectivity) och JDBC (Java Database Connectivity).

Visa och analysera data

 • Skapa rapporter och diagram manuellt i FileMaker Pro.
 • Skapa delsammanfattningsrapporter i FileMaker Pro.

Skapa vyer och hubbar

Inte tillgänglig.

Säkerhet

 • Kryptera vilande data och databaslösenord med AES-256-kryptering.
 • Kryptera data under överföring med SSL eller TLS 1.2 och högre.

Regelefterlevnad

FileMaker Cloud innehar en SOC 2® Type 2-rapport för säkerhet, tillgänglighet och integritet, och ISO-certifieringar för ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) och personuppgifter i molnet (ISO/IEC 27018).

Autentisering

 • Claris-ID, ett system för samlad inloggning.
 • Active Directory/Open Directory.
 • OAuth 2.0-identitetsleverantörer.
 • FileMaker-filkonton.
 • Externa serverkonton.

Interoperabilitet

 • FileMaker-klienter kan endast användas med FileMaker-värdar.
 • Använder filnamnstillägget .fmp12.

Anslutning

LAN, internet eller offline-åtkomst.

Prisuppgifter

Häng med i Claris Community.

Här får du veta mer om alla nyheter via Claris-bloggar och utvalda utbildningsresurser. Dessutom kan du få hjälp från experter och diskutera med utvecklare runt om i världen.