AKTUELLT

Hantera lagret effektivt med kraften i automatisering.

Ditt företag siktar framåt, och det innebär att ni ligger i framkant när det handlar om att använda avancerad teknik och resurser som driver framgång. Och du vet att det är på lagret som magin sker, i synnerhet när lagersystemen är effektiva, funktionella och väl underhållna. Företag som ditt förstår att lagret måste hanteras effektivt och söker efter rätt investeringar inom teknik och projekt för att ligga steget före.

Ett sätt att hantera effektiviteten inom lagerhantering är med automatisering. Ett anpassat, automatiserat lagerhanteringssystem bidrar till att driva framgång inom flera viktiga områden, bland annat

enklare processer som gör det enklare att driva verksamheten

högre precision vilket bidrar till mindre tidsspill och lägre kostnader

bättre lagerprognoser ökar omsättningen och ger nöjda kunder.

De här typerna av förbättringar blir viktigare för varje dag. Lager är under enorm press på grund av e-handelns kraftiga ökning under 2020 när beställningar över nätet ökade med 146 procent.* E-handelns tillväxt innebär också fler produktreturer. Enligt en rapport från CBRE kan så mycket som ytterligare 37 miljoner kvadratmeter lageryta behövas inom de kommande fem åren bara för att hantera returer.†

För många lageroperatörer kan automatisering vara lösningen. Vi ska titta på hur man skapar ett lagersystem med automatisering – med en low code-plattform som Claris FileMaker – och tar tillvara på alla verksamhetens möjligheter.

Hur man skapar ett lagersystem som bäddar för framgång.

När det handlar om lagerhantering vet säljarna att det finns jobb att göra. När detaljhandlare tillfrågades om vilken deras största dagliga utmaning var, uppgav 43 procent att lagerhanteringen var ett av deras största problem.‡ Små företag kan ha ännu mer att ta tag i eftersom 43 procent av småföretagarna säger att de inte spårar sina lager överhuvudtaget.

Så var börjar man? Ett bra första steg är att titta på sina processer och system och sedan avgöra vilka områden som behöver uppdateras. Tänk på de här tre huvudkategorierna inom lagerhantering:

Lagerverksamhet.

Ett lagerhanteringssystem måste spåra alla produkter, delar och artiklar som ett företag lagerför. Företag bör leta efter ett system som hjälper till med att

  • köpa nya artiklar och ta emot artiklarna med all relevant information
  • spåra var artiklarna lagras och hur de bör fraktas
  • hantera lagersaldot på olika lagerplatser
  • fastställa omsättning
  • assistera vid ombeställning.

För att säkerställa en framgångsrik verksamhet bör lageransvariga upprätta särskilda lagerytor, definiera procedurer för inventering och se till att medarbetarna får rätt utbildning. Kom ihåg att oavsett vilken typ av programvara eller system du använder måste du först ha bra lagerhanteringsmetoder på plats om programvaran ska fungera som avsett.

Lagerprecision.

Lagerprecision är alltid målet – men vad innebär det egentligen? I allmänhet handlar precision om antalet artiklar (räknat antal är lika med förväntat antal) och belopp (det förväntade beloppet överensstämmer med kostnaden för de tillgängliga artiklarna). Ett exempel på precision i lagret är när en medarbetare söker efter något och hittar det på rätt plats med rätt beskrivning.

Lagerprognoser.

Lagerprognoser kan vara knepigt. Om du räknar för högt sitter du med för mycket av produkten på lager, och om du räknar för lågt kan du inte slutföra beställningar. Utan rätt lager kan både intäkter och kundnöjdheten ta stryk. I en studie fann man att 70 procent av konsumenterna skulle köpa en vara hos en konkurrent hellre än att vänta någon längre tid på att den skulle finnas i lager igen.§

Processen att beräkna framtida lager kräver solida data om företaget och klimatet i branschen. Använd ett system som väger in historisk försäljning, kommande kampanjer och andra variabler för att få så god precision som möjligt.

Bestäm vilken typ av lagerspårningssystem du ska använda.

För att förbättra lagerhanteringen brukar organisationer ofta använda programvarubaserade styrsystem –från enkla, manuella system till komplex och dyr programvara.

Vad fungerar bäst för småföretagare?

Småföretagare förlitar sig ofta på manuella processer och system. De använder ofta ett kalkylblad för att registrera hur de beställer material och säljer produkter. Men det är ofta svårt att behålla dataintegriteten när siffror matas in manuellt, och risken för mänskliga fel är stor.

Du kan lösa de här problemen genom att implementera ett intuitivt lagerspårningssystem som inte är så omfattande. Leta efter ett alternativ som är lätt att implementera men anpassningsbart nog för att lösa företagets unika problem.

Vad fungerar bäst för större organisationer?

Större organisationer behöver ett mer robust system, till exempel programvara med streckkodsteknik, ögonblicklig feedback, automatisk beställning, automatiserade meddelanden och avancerade rapporter och analysfunktioner. Företag kan välja mellan lokala alternativ som körs på deras egen server eller paket med molnbaserad programvara.

Hur skapar man ett lagersystem med automatisering.

Många applikationer och system hjälper till att spåra produkter utan någon stor investering i personal. Lagerspårningsappar – som de som skapas med FileMaker – gör det lätt att spåra lagerartiklar visuellt och intuitivt mellan olika platser. Appar är ofta enkla att anpassa och integrera, och de erbjuder möjligheten att arbeta sömlöst på PC, surfplatta och mobil (och både lokalt och i molnet).

Genom att skapa en lagerdatabas kan du ordna alla data som handlar om dina filer eller produkter. Databasen kan vara så enkel som en lista eller en samling artiklar, eller så komplex som ett fakturerings- eller lagersystem. Du kan skapa filer från grunden, från en mall eller med data från en annan applikation. Med en plattform som FileMaker krävs inga professionella kodningskunskaper.

Att skapa etiketter är till exempel en tidskrävande uppgift som kan automatiseras med en app som byggts med FileMaker. Faktum är att du kan söka på Claris Marketplace efter färdiga appar och tillägg, som Shipping Labels with Shippo.

Att skapa etiketter låter ju som en enkel sak, men den här uppgiften görs ofta med manuella metoder i Microsoft Excel eller Word. När man kopierar och klistrar in uppstår det fel, det är lite av ett evighetsarbete och inte längre effektivt för de flesta organisationer.

Företag kan förenkla processerna för att skapa och ändra etiketter, och dessutom spara in kostnaderna för programvaruutveckling, genom att använda FileMaker-plattformen. Med smarta script kan ett team automatiskt skapa rätt antal etiketter med all information som behöver vara med. Med FileMaker kan du göra bättre etiketter utan att använda en särskild programvara.

De främsta fördelarna med automatiserad lagerhantering.

I största allmänhet kan ett automatiserat lagerspårningssystem hjälpa dig att hantera precisionsbrister och förbättra produktionscykeln. Mer specifikt kan du dra nytta av följande:

  • När dina resurser kan sättas in på uppgifter av högre värde kan det ge större effekt för verksamheten (automatisering löser de enkla uppgifterna).
  • Mindre sårbarhet och risker på grund av mänskliga fel.
  • Möjligheten att snabbt skala upp och lägga till fler produkter som dina kunder gillar.
  • Snabb åtkomst till de data du behöver för att erbjuda god kundservice och fatta bättre affärsbeslut.
  • Mindre stress för teamet så att de kan arbeta proaktivt och lösa potentiella problem.

Rekommenderad video: Se hur Shock Therapy omvandlade sin lagerverksamhet med hjälp av FileMaker: ”När jag går in i butiken nu ser jag alla med sina iPads, och de vet exakt vad de ska göra … Vi kan arbeta agilt … och över tid kan vi effektivisera hela verksamheten.”

Kom ihåg: Du har ett automatiserat lagersystem inom räckhåll.

Behovet av lagereffektivitet är större än någonsin. Operatörer måste kunna jobba snabbt och med precision, och de måste göra välgrundade prognoser för att hålla jämna steg med kundernas efterfrågan.

Lyckligtvis är det också enklare än någonsin att nå de här målen – med rätt metod.

Genom att utvärdera era befintliga processer, avgöra vilken typ av lagerhanteringssystem du behöver, implementera bäst praxis och utveckla ett effektivt spårningssystem med automatisering har du allt du behöver för att skapa lagermagi och goda resultat.

Om du vill ha mer information om hur FileMaker driver förändring inom lager och tillverkning kan du hämta vår e-bok om lagerhantering, eller om du vill starta en 45 dagars kostnadsfri provversion av FileMaker, kan du besöka sidan om lagerhantering.

* https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/04/28/how-covid-19-is-transforming-e-commerce/?sh=3d7f73d53544

https://www.cnbc.com/2020/12/07/america-needs-more-warehouses-to-handle-record-holiday-returns-cbre.html

https://www.veeqo.com/us/inventory-management

§ https://www.digitalcommerce360.com/2020/05/20/how-to-keep-order-fulfillment-on-track-amid-increased-demand/