AKTUELLT

Agiliteten börjar med oss.

Det här året har varit en tid av fantastiska förändringar för Claris. Vi införde ett nytt varumärke, men inte bara det. Vi upprättade även en ny vision och en produktplan för vår plattform som definierar framtidens innovation på arbetsplatsen för oss alla. Vi pratar ofta om snabb omvandling, och det är imponerande och respektingivande att se det hända framför ens egna ögon. Jag säger ”respektingivande” eftersom jag i min nya roll aldrig har varit så medveten om att omvandling inte är något man gör på egen hand. Verklig omvandling kräver att alla i organisationen är med, diskuterar och är villiga att anamma förändringen. Det här är något ni alla förstår och jobbar med varje dag som problemlösare.

Nu forsätter vi vår egen omvandling för att bättre kunna betjäna vår community med fler än 50 000 kunder och mer än en miljon användare, och jag vill uppmärksamma er på några förändringar som görs hos Claris inom kort.

Alla dessa förändringar är centrerade runt tre viktiga ideal: agilitet, enkelhet och uppslutning bakom problemlösarna. Sammantaget är vårt mål att låta er fokusera på att skapa omvandlande appar och möjliggöra bättre resultat i era verksamheter.

För det första omfattar vår supportpolicy många versioner och många operativsystem. Den utformades för ett system med versionslanseringar en gång per år, men detta motsvarar inte längre takten för den digitala omvandlingen. Som ett resultat sinkas vi av den här policyn och vi behöver rikta våra tekniska resurser framåt.

Även om vi gör förändringar av versionssupporten förblir vårt stöd till utvecklarna intakt. Vi är med er hela vägen och fortsätter att tillhandahålla den support av hög kvalitet som ni har kommit att förvänta er av vårt team. Om du påverkas av förändringen och behöver övergå till vår senaste version är du välkommen att kontakta oss på support@claris.com så hjälper vi dig i varje steg.

För det andra: Från och med nästa version kommer priserna att ändras för lokala installationer. Den nya prissättningen blir enklare, vilket gör att det blir enklare för dig att köpa. Vi återkommer när det närmar sig.

Våra produkter och tjänster förändras och växer. Den 20 oktober lanserade vi FileMaker Cloud för low-code apputveckling. I januari lanserar vi Claris Connect för automatisering av arbetsflöden. I maj lanserar vi nästa huvudversion av Claris FileMaker med lätt webbpublicering. Därefter fortsätter vi att lansera nya funktioner med mycket högre frekvens.

Det här är en spännande tid av förändring för oss alla, men vi kan inte få förändringen till stånd utan var och en av er. Som en community arbetar vi tillsammans för att göra kraftfull teknik tillgänglig för alla. Vi vägrar att acceptera att något duger som det är och arbetar ständigt för att föra våra företag och branscher framåt. Nu ber vi er att hjälpa oss att forma vår egen omvandling som Claris, medan vi tillsammans arbetar för att driva den digitala omvandlingen i världen.

Brad Freitag

CEO, Claris International Inc.