Square Moon AB

PLATINUM PARTNER

COMPANY DESCRIPTION

Vi har under flera års tid tagit fram kundanpassade, mycket effektiva och kostnadsbesparande, databaslösningar. Vi systemerar och utvecklar system för bland annat försäkringsbolag, mäklare, tillverkningsindustri, försäljningsbolag, universitet och högskolor.

SERVICES & CERTIFICATION

 • FileMaker Certified
 • Consultant
 • Hosting
 • Reseller
 • Solution
 • Trainer
 • Connect

HEADQUARTERS

Mölndal, SE

LOCATIONS

 • Mölndal, SE
 • Stockholm, SE
 • Malmö, SE

LANGUAGES

 • English
 • Swedish

NUMBER OF STAFF

16

NUMBER OF CERTIFIED DEVELOPERS

2
Marketplace Success Stories

Marketplace solutions.