Square Moon AB

PLATINUM PARTNER

COMPANY DESCRIPTION

Vi har under flera års tid tagit fram kundanpassade, mycket effektiva och kostnadsbesparande, databaslösningar. Vi systemerar och utvecklar system för bland annat försäkringsbolag, mäklare, tillverkningsindustri, försäljningsbolag, universitet och högskolor.

SERVICES

 • Consultant
 • Hosting
 • Reseller
 • Solution
 • Trainer
 • Connect

CERTIFICATIONS

HEADQUARTERS

Mölndal, SE

LOCATIONS

 • Mölndal, SE
 • Stockholm, SE
 • Malmö, SE

LANGUAGES

 • English
 • Swedish

NUMBER OF STAFF

23

NUMBER OF CERTIFIED DEVELOPERS

13
Marketplace Success Stories

Marketplace solutions.