KUNDBERÄTTELSER

OceanX

Vidga gränserna för havsforskning och visa det för världen.

Bransch

Icke-vinstdrivande organisationer

Lösning

Claris-plattformen samlar information från olika relationsdatabaser och andra lösningar. Plattformen fungerar som ett centralt datanav i den dagliga verksamheten.

Fördelar

OceanX samarbetade med Claris-partnern Kyo Logic för att skapa en anpassad app som håller fartyget i kontakt med teamet i land och synkroniserar data nära på i realtid.

OceanX avslöjar häpnadsväckande upptäckter som aldrig tidigare skådats och som gömmer sig djupt ner i haven, från att märka en svårfångad djuphavshaj i Bahamas till att filma de första bilderna någonsin av en 18 meters bläckfisk utanför Japans kust. Som en ideell organisation med missionen att ”utforska havet och visa det för världen” genomför OceanX forskning ombord på den imponerande farkosten OceanXplorer, och skapar även audiovisuellt och fotografiskt innehåll för att sprida information om haven och inspirera till förändring.

Hur lyckas man i den här enorma verksamheten, med många rörliga delar, hålla alla – de som är på fartyget och de som är i land – uppdaterade och anslutna, även när de befinner sig på avlägsna platser ute till havs? De förlitar sig på Claris FileMaker.

Skoningslös miljö, men vackra resultat.

När man pratar med medarbetarna på OceanX märker man direkt passionen för vetenskap, teknik och organisationens missionsdrivna inställning. Vincent Pieribone, vice ordförande för OceanX, är entusiastisk inför gruppens önskan att bidra till en positiv förändring, samtidigt som de måste hantera de enorma krafterna ute på havet.

”Havet kan vara en skoningslös miljö att arbeta i, och vi måste hantera tryck, salt, väder, kinetisk energi, djur och många andra faktorer”, berättar han. ”Ute på fartyget har vi viktig utrustning som kameror och sonarsystem som normalt inte kopplas upp med Bluetooth eller wifi, och det skapar en tyst värld. Ute på öppet hav är det tydligt att det är naturen som bestämmer.”

Sjunka eller simma med färdiga lösningar.

OceanX är en unik organisation med intensiv verksamhet både till havs och i land – föga överraskande var deras programvarubehov lika unika. För att hantera information och underbygga omfattande logistik testade organisationen först flera storskaliga affärslösningar, men kom fram till att de var för klumpiga och för dyra, särskilt i fråga om systemintegration och anpassade appar.

”När jag började på OceanX hade vi ett gäng avancerade, molnbaserade system som folk hade försökt mixtra med, blivit frustrerade över och lämnat därhän”, säger Vincent. ”Jag sa ’Låt mig visa en plattform som jag har jobbat med i flera år’, först under studietiden ett decennium tidigare och sedan har jag fortsatt att bygga på plattformen alltsedan dess. Vi satte igång och fick upp farten direkt, först med en FileMaker-databas för att samla in information från besättningen och forskarna om funktioner för vårt nya fartyg.”

Det logiska alternativet för att ge utvecklingen ytterligare vind i seglen.

OceanX var redo att ta sin befintliga app till nästa nivå genom att ansluta ett flertal relationsdatabaser och göra det möjligt att använda appen uppkopplad både på fartyget och i land för att få fullständiga funktioner. För hjälp med utvecklingen vände sig organisationen till en Claris Platinum Partner, Kyo Logic, som de stötte ihop med i en Claris FileMaker-utvecklargrupp vid Yale, där Vincent också undervisar i cell- och molekylärfysiologi och neurovetenskap vid Yale School of Medicine.

”Kunder har ofta dokument som ligger på flera olika platser och ingår i flera olika processer, och när man vill samla ihop dem, det är då vi kommer in”, förklarar John Mathewson, vd för Kyo Logic och Claris Partner. ”Eftersom Claris FileMaker erbjuder den allra mest avancerade low code-upplevelsen prickar plattformen precis rätt och gör att vi snabbt kan skapa digitala lösningar som ändå är extremt kraftfulla.”

Ingen satellit ute till havs? FileMaker fungerar som livboj.

Organisationens fartyg för vetenskaplig forskning, medieproduktion och utforskning, OceanXplorer, befinner sig ofta långt ut på öppet hav, långt bort från tillförlitlig satellitkommunikation. När det inte är möjligt att ansluta till organisationens centralserver använder OceanX den fullständiga FileMaker-appen lokalt och synkroniserar den automatiskt när det finns en tillförlitlig uppkoppling igen – en sann superkraft som inte är möjlig om man använder en ren SaaS-lösning.

Samordningen innebär att all personal arbetar med den senaste informationen, som kan ändras plötsligt utifrån förutsättningarna på organisationens forskningsexpeditioner, till exempel oförutsägbara väderförhållanden. ”Utmaningen låg i att synkronisera hela fartyget med organisationen i land så att alla jobbar på samma sida och med samma uppsättning data”, förklarar Vincent.

Synkade till sjöss och i land.

Kyo Logic byggde en synkroniseringsapp som gjorde det möjligt för teamen på båda platserna att kommunicera och ansluta i nära på realtid, oavsett var fartyget befann sig, med hjälp av Claris FileMaker REST API. I dag synkroniserar appen ungefär var tionde minut, dygnet runt – och allt är byggt i FileMaker utan några andra externa verktyg.

”FileMaker är ett exceptionellt bra low code-verktyg och en av universums mest välbevarade hemligheter”, tillägger John. ”De som känner till plattformen älskar den, helt enkelt. En sak som vi gillar med vårt jobb är att kunna sprida information om plattformen så att fler kan använda low code och uppskatta fördelarna.”

Ett centralt nav för daglig aktivitet.

Hos OceanX är det ofta hundratals personer som går ombord och lämnar fartyget, från dykare och forskare till journalister från National Geographic och BBC. Claris-plattformen samlar information från olika relationsdatabaser och andra lösningar, och FileMaker fungerar som det centrala navet för information för den dagliga verksamheten.

”Det är det fina med FileMaker – vi hade en idé som vi kunde göra verklighet av”, säger Vincent. ”Vi fortsätter att plocka in information från andra system, som dykarloggar, vilket gör FileMaker till en skalbar app som fortsätter att växa.”

Dyk ner och upptäck möjligheterna.

Kyo Logic beskriver sitt arbete med OceanX som givande och kraftfullt, och de ser det som en ära att få arbeta med en organisation som gör så mycket gott i världen. Och denna Claris Partner vill att andra företag och IT-team ska upptäcka hur lönande det är att ge sig ut på egna FileMaker-resor.

”Börja bara jobba med Claris FileMaker så inser du snabbt vad du kan åstadkomma”, säger John. ”Du kan börja i liten skala på egen hand, så blir appen du bygger snart ett samarbetsprojekt som växer och utvecklas. FileMaker är verkligen en av de mest användarvänliga och ändå avancerade programvaruplattformarna som finns.”