KUNDBERÄTTELSER

SOAR

Integrationsplattform effektiviserar processerna på djurrehabiliteringscenter

Salem Oregon Animal Rehabilitation (SOAR) erbjuder rehabilitering för husdjur. Sarah Ostrin arbetade på det lokala universitetet som rehabiliteringstekniker men ville kunna erbjuda bättre alternativ för husdjuren i Salem i USA. Veterinären Julie Rowley ville erbjuda mer än bara piller som smärtlindring. De hittade varandra och startade tillsammans SOAR. Båda är certifierade för hundrehabilitering (CCRP, Certified Canine Rehabilitation Practitioners) och deras slimmade personalstyrka arbetar nära dr Rowleys make Mark som sköter logistiken i verksamheten. ”Allt som inte har päls är hans problem”, brukar de säga. 

Utmaningen

Med totalt tre medarbetare som hjälper djuren och en person som hanterar tekniken och administrationen är digital omvandling ingen ny idé. Det har varit det enda sättet från första början. Älskade husdjur kommer in för behandling, och eventuella misstag kan stå dem dyrt både i fråga om förtroende och effektiv behandling. Fullständiga journaler över husdjuren innebär bättre behandling, och uteblivna besök kan ha negativa konsekvenser både för husdjuret och för rehabiliteringscentret. 

Standardprogramvara för veterinärkliniker fungerade inte med den lilla personalstyrkan. De funktioner som erbjuds var antingen alldeles för överdimensionerade för klinikens behov eller inte flexibla nog att anpassas efter deras behov. Andra var helt enkelt för dyra för verksamhetens storlek. 

Även om Mark tidigare arbetat som driftchef på datacenter hade han aldrig programmerat, och han hade inte heller tänkt börja med det nu. Han kunde bygga ett anpassat system som täckte de flesta av rehabiliteringscentrets behov med hjälp av Claris FileMaker, tack vare dess low-code-miljö och flexibilitet. Hans nästa mål är att sluta cirkeln för teknikstacken och utforma ett system som gör honom själv arbetslös, så att han kan tillbringa mer tid med sin fru. 

Det är här Claris Connect kommer in i bilden. Det hjälper honom att helt överbrygga luckan av dubbla inmatningar i olika system med hjälp av den integration och automatisering som Claris Connect erbjuder. 

Så löser Claris Connect det

Att koppla ihop de otaliga tekniker som ingår i stacken är avgörande för en sömlös patientupplevelse. Claris Connect och Claris-communityn hjälper Mark att effektivt automatisera processer för en smidig upplevelse samt mindre tid och lägre kostnader för kliniken.

"Jag har drömt om Claris Connect."

Mark Barlow

Korrekt information i alla affärssystem

SOAR:s vision är att de ska kunna klicka på knappen ”lägg till en ny kund” i Claris FileMaker-systemet och att uppgifterna då förs över till alla kritiska system de arbetar i, bland annat QuickBooks och Acuity. Och om de upptäcker ett fel i den sparade informationen i något av systemen, ska de kunna ändra det i Claris FileMaker så uppdateras det i de andra systemen i ett dubbelriktat utbyte. De ser Claris Connect som vägen till att säkerställa att varje patient har korrekt information i alla system. 

Central placering för register över slutförda behandlingar

Att ha en enda central lagringsplats som enda källa till sanning, oavsett om det handlar om tidsbokningar eller registret över slutförda behandlingar, hjälper till att säkerställa att behandlingar kommuniceras från app till app för att spåra förlopp och behandlingar. De tänker sig att Claris Connect kan ta informationsinsamlingen bort från manuell inmatning till automatiserade uppdateringar direkt från anslutna enheter. Det skulle hjälpa personalen att fokusera mer på effektivare behandlingsplaner och ge dem en heltäckande bild av husdjurets framsteg.

Effektiv kommunikation mellan behandlingscenter

Inget rehabiliteringscenter verkar i ett vakuum. Samarbete med veterinärmottagningar och andra behandlingscenter är nyckeln till en god hälsa för alla SOAR:s patienter. Genom att automatisera kontakten med sådana organisationer kan de säkerställa goda relationer och minska den tid ägaren behöver jobba kvällar och helger. Att använda Claris Connect för att se till att mottagningar som remitterar nya patienter får ett tack eller för att begära in djurjournaler är inte bara praktiskt utan förbättrar också livskvaliteten för ägarna. 

Personanpassad kundkommunikation

Konsumenten i dag förväntar sig personanpassad kommunikation, i synnerhet när det handlar om en familjemedlems hälsa. SOAR tänker sig kunna använda Claris Connect inte bara för att kunna skicka rätt meddelande till sina kunder, men även att de ska kunna välja hur de tar emot meddelanden. Därmed kan medarbetarena ägna mer tid åt sitt viktiga arbete med djuren.

Förväntad effekt av Claris Connect

Mark förväntar sig inte bara att komma närmare sitt mål med ett papperslöst kontor, utan han räknar också med att kapa sin arbetsvecka med åtminstone fem timmar. Hans plan är att i stället kunna tillbringa den tiden med sin fru. 

Vad kommer härnäst?

Ingen är för liten för digital omvandling. Automatiserade företagsprocesser med Claris Connect innebär att mer tid kan läggas på de viktiga sakerna. Vill du veta mer?

Hämta den kostnadsfria e-boken "Lär känna Claris Connect".