KUNDBERÄTTELSER

Harvey Water Softeners

Storbritanniens största största företag inom vattenavhärdning investerar i digital omvandling – gör stora besparingar

Bransch

Tillverkning

Lösning

En anpassad app som byggts på FileMaker-plattformen sparar varje år 1 miljon GBP åt Storbritanniens största företag inom vattenavhärdning

Fördelar

Övergången från pappersformulär för fältförsäljningsteamet, som användes av fler än 300 anställda inom både tillverkning och kundkontakter var nyckeln till att förenkla processerna

En anpassad app automatiserar tillverkning, inventariehantering, leaduppföljning, kundtjänst, försäljning, installation och annat.

När Harvey Bowden och hans fru flyttade från Cornwall till Surrey i Storbritannien för över fyra decennier sedan fick de problem med det höga mineralinnehållet i vattnet på grund av den kalkrika mark som omgav deras nya hus. Hans fru köpte en vattenavhärdare, men Bowden, som då arbetade som rörmokare, lät den ligga i flera månader innan han installerade den. När han till sist gjorde det var han mycket nöjd med resultatet och inspirationen slog till. Sedan dess har Bowden hjälpt personer med deras hårda vatten genom sitt Surrey-baserade företag, Harvey Water Softeners, som säljer kompakta vattenavhärdare för montering under diskbänken.

När företaget blev större insåg de att deras arbetssätt inte längre fungerade för det snabbt växande företaget. Företaget använde två separata system – ett för service och ett för försäljning. Det var ett klumpigt, tidsödande sätt att driva verksamheten.

2001 anslöt Guy Halligan till företaget som IT-ansvarig. Han hade inte använt FileMaker-plattformen tidigare och blev mycket intresserad av dess möjligheter. ”Företaget hade några FileMaker 4-lösningar, men de var fristående system skrivna av olika externa utvecklare som för länge sedan slutat underhålla dem. De kommunicerade inte med varandra och var därför inte särskilt effektiva. Personalen övergick till kalkylblad för att lösa problem. Det var lite rörigt, men till och med då kunde jag se plattformens potential.”

Halligan övertalade företaget att uppgradera till FileMaker version 5 och införde FileMaker Server som värd för lösningarna och det var då allt föll på plats. ”FileMaker har varit drivkraften bakom vår snabba tillväxt sedan dess.” Han började skapa nätverksanslutna anpassade appar från grunden och har utvecklat appar för företaget sedan dess.

Skapa ett integrerat system

Halligans jobb inkluderade att skapa ett sammanhållet system för företaget.

”Hela företaget drivs i praktiken på FileMaker-plattformen” säger han.

Allt är integrerat, från registreringen av testparametrar för automatiserad testutrustning till integration mot finansinstitut för hantering av miljontals pund i intäkter varje månad. Han har skapat många olika lösningar, var och en anpassad för en specifik verksamhetsparameter.

För webbplatserna använder företaget exempelvis ett FileMaker-API som gör att webbplatserna kan skicka leads direkt till Harvey Water Softeners system för leads. Lead-systemet bokar sedan tider så att kunderna får träffa en säljare. Säljarna kommer till kundmötena med iPads och registrerar försäljningarna i FileMaker-plattformen. Sedan åker installatörerna ut med sina iPads, utför installationerna och sparar alla data från installationerna. Allt är integrerat genom FileMaker-arbetskedjan. Och alla API från tredje part – som de för banker, Paypal och Mail Chimp – är anslutna i ett sammanhållet, flexibelt arbetsflöde.

”Jag har byggt allt vi behövde – med FileMaker och API från tredje part. Jag har inte hittat något som FileMaker-plattformen inte klarar. Jag har arbetat med många utvecklare på olika plattformar och jag har aldrig upplevt något liknande”, säger Halligan.

"För mig är FileMaker mitt standardverktyg för problemlösning. Varje ny version har haft förbättrade funktioner som gör mitt arbete enklare."

Guy Halligan, ansvarig FileMaker-utvecklare, Harvey Water Softeners

Hålla sig aktuell och på språng

Halligan distribuerar de anpassade apparna med alla de tekniker som FileMaker-plattformen erbjuder. Han använder FileMaker på företagets desktops, FileMakerGo för de interna iPad-lösningarna och FileMaker iOS SDK för remote enterprise managed iPad-lösningarna. Dessa använder alla FileMaker Server som värd med FileMaker REST API, FileMaker Custom Web Publishing XML och till och med ODBC för att ansluta till resten av världen.

Cirka 60 fabriksanställda och 240 mobila användare arbetar med de anpassade apparna, de använder Mac, PC, iPad, iPhone, iPod Touch, Raspberry Pi, MicroPython SBC – i princip allt som kan upprätta en nätverksanslutning. Eftersom Harvey Water Softeners har ett leverantörslicensavtal med FileMaker, kan Guy enkelt hålla sig uppdaterad och få tillgång till den senaste versionen av plattformen.

Det förbättrar företagets förmåga att skala upp och drivas effektivt. ”Med en ständigt växande mobil arbetsstyrka är det en fördel att vi kan ge dem en iPad med en av våra anpassade FileMaker-appar och låta dem komma igång direkt”, säger Guy. ”Allt de gör integreras då automatiskt med våra arbetsflöden.”

Tjäna pengar, spara pengar och underlätta med GDPR

Den största inverkan som FileMaker har haft är att företagets mobila arbetsstyrka av säljare och installatörer kan hantera sina dagliga arbetsflöden i realtid, vilket driver exponentiell tillväxt och enorm effektivisering för Harvey Water Softeners på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

FileMaker-plattformen har gett goda möjligheter till tillväxt. Företaget hade just flyttat in i en ny fabrik och hade ett stort lån att betala av på när en lågkonjunktur slog till. De behövde göra något för att få verksamheten att växa. Den största delen av deras intäkter kom från återförsäljare och B2B-relationer, men det gjorde företaget beroende av andras framgångar. Det enda de hade total kontroll över var en liten avdelning som sålde direkt till kunder. Halligan utvecklade en anpassad app med iPads och informationssystem och som han säger, ”Vi sprängde avdelningen.”

Dessutom säger Halligan att ”FileMaker har sparat oss uppskattningsvis en miljon pund i utvecklings- och driftskostnader. Hur jag vet det? Därför att vår ledningsgrupp under de senaste tre åren utvärderat andra möjliga plattformar. Deras slutsats var att behålla FileMaker eftersom det ger mest värde för pengarna och kan utökas samtidigt som det ger oss möjlighet att skapa specifika lösningar på otroligt kort tid.”

FileMaker har till och med hjälpt till att uppfylla GDPR. Halligan vände sig till FileMaker Cloud för första gången när han behövde en snabb lösning för ett kundvalscenter som var isolerat från huvudsystemet. Han var imponerad över hur enkelt det var att konfigurera det, och nu tryggas företagets huvudsystem via FileMakers REST API.

”För mig är FileMaker mitt standardverktyg för problemlösning. Varje ny version har haft förbättrade funktioner som gör mitt arbete enklare. Det bästa är dess stabilitet och bakåtkompatibilitet. Vi använder fortfarande några lösningar som jag skrev för över 10 år sedan och de fortsätter att fungera. Det är fantastiskt.”

Lär dig mer om FileMaker-plattformen med hjälp av en kostnadsfri provversion.