Programvara för projektledning

Dina projekt, på ditt sätt.

Anpassade lösningar för projektledning med Claris FileMaker.

Vad är programvara för projektledning?

Programvara för projektledning, som Claris FileMaker, samlar information centralt, mäter framstegen i förhållande till förväntningarna och justerar tidslinjer och resurser för att nå projektmål.

I en studie från Harvard Business Review fann man att företagens projektkostnader i genomsnitt överstigs med 27 procent.* Men ett av sex projekt överstiger budget med mer än 200 procent och tar 70 procent längre tid än beräknat. Att leda projekt väl blir en kritisk prioritet för företag som strävar efter att nå goda resultat och säkra en konkurrensmässig fördel.

Vilka är fördelarna med programvara för projektledning?

Framsteg och produktivitet

Låter företaget tilldela uppgifter, spåra slutdatum, mäta framsteg och produktivitet. Man kan också samordna aktiviteter och resurser från flera team och platser, om det behövs.

Synlighet i projekt

Förbättrar samarbete och kommunikation och ger full synlighet i projektet för teamen och viktiga intressenter i hela organisationen.

Konkurrensmässig fördel

Ger en konkurrensmässig fördel genom att vässa effektiviteten, trimma processerna, minska spillet, förbättra resursallokeringen och höja medarbetarnas produktivitet.

Vad gör programvara för projektledning?

Kommunikation

En tredjedel av alla misslyckade projekt beror på bristande kommunikation.† Programvara för projektledning tillhandahåller verktyg som förbättrar kommunikationen genom stöd för fjärråtkomst, synlighet i realtid över projekt- och uppgiftsstatus och prognoser för slutdatum och mål. Hur är det med aviseringar och påminnelser?

Fördelar med FileMaker:
Verktyg för bland annat rapporter, fildelning och instrumentpaneler förbättrar samarbetet mellan teamen och underlättar kommunikation i hela projektteamet och företaget, allt efter behov.

Budgetering

Fullständiga data ger en ögonblicksbild av en given tidpunkt, vilket hjälper till att förbättra precisionen och minska spillet och på så vis undvika övertrasseringar av budget och missade deadlines.

Fördelar med FileMaker:
Korrekt översikt över status och identifiering av potentiella problem så att de kan hanteras i rätt tid.

Planering

Använd programvara för projektledning för att beskriva hela initiativet från början till slut – tilldela uppgifter och slutdatum, beräkna material och resurser och budgetera fasta och löpande kostnader. Den här programvaran har planeringsstöd med flexibla tidslinjer och diagram, tilldelning av uppgifter och leveranskalender som kan delas med teamet och viktiga intressenter.

Fördelar med FileMaker:
Ger synlighet i realtid över aktiva uppgifter så att du kan undvika spill genom att identifiera och snabbt justera för potentiella problem eller möjligheter.

Prioritering

Markera vilka uppgifter som har högst prioritet – de som inte följer i kronologisk ordning. Med det här steget kan du planera in andra uppgifter som inte är beroende av dem med högst prioritet i förhållande till samtidiga jobb som kan köras sida vid sida. Att ordna prioriteringarna är avgörande och kan kullkasta hela projektplaneringen om det inte görs korrekt.

Fördelar med FileMaker:
Det är lätt hänt att projekt hamnar i oordning. Använd programvara för projektledning för att förstå vilka uppgifter som är beroende av varandra och tilldela dem en särskild prioritet. Använd sedan programvarans insikter och påminnelser för att spåra framstegen mot projektmålen.

Resursallokering

Genom att tilldela medarbetare och material i ett projekt ser du till att du har rätt personer med rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid. Varför ödsla tid på att försöka få loss rätt person för en uppgift eller ett område där deras kunskaper och kompetens behövs omgående? Och varför riskera budgeten för att tillhandahålla ytterligare verktyg i sista stund? Tiden är avgörande, och oväntade förlängningar kan vara dyrt. Programvara för projektledning kan hjälpa till att identifiera problem som dessa i förväg, så att du kan minimera sista minuten-lösningarna.

Fördelar med FileMaker:
Att allokera resurser i förväg sparar tid och arbete, vilket gör att du kan undvika förseningar och förbättra budgetering och prognostisering.

Vilka utmaningar kan
programvara för projektledning lösa?

Brister i synlighet och samarbete

När företag anpassar sig efter behoven hos en distansarbetande eller utspridd personalstyrka måste medarbetarna ha tillgång till filer, verktyg och varandra. Programvara för projektledning omfattar fildelning, åtkomst till centraliserade data, rapportering och verktyg för smidig kommunikation – allt för att främja samarbetet i team.

Ofullständiga krav

Av de misslyckade projekten är 38 procent ett resultat av ofullständiga krav.† Programvara för projektledning bidrar till att lösa det här problemet med strukturerad planering och resursallokering så att alla projektkrav beskrivs redan från början. Ett flexibelt projektplaneringsverktyg kan också hjälpa till med det här genom att vid behov justera kraven på grund av oförutsedda problem.

Utbrända medarbetare

Så mycket som 70 procent av medarbetarna uppger att de känner sig utbrända på arbetet, ‡ och 20 procent av dem uppger en ohanterlig arbetsbelastning som orsak. Projektledning bidrar till att säkerställa att uppgifter fördelas jämnt i teamet och under hela projektets tidslinje. På så vis minskar risken att en person tilldelas en orättvist stor andel av arbetet, eller att en mängd deadlines tornar upp sig när flera uppgifter ska vara klara samtidigt.

Hur väljer man rätt programvara för
projektledning för sin organisation?

Företag av alla storlekar

Programvara för projektledning kan hjälpa organisationer av alla typer och storlekar och i alla branscher. Företag som har infört programvarulösningar för projektledning har förbättrat sina resultat i olika branscher.

Specifika krav

Det finns färdiga projektledningsprogram att plocka direkt från hyllan. Med de här startklara alternativen saknas ofta specifika funktioner eller integrationer som behövs i ett företag, eller så kan de inte anpassas efter hur ni driver er verksamhet.

Anpassning

Man ska inte behöva ändra sina affärsprocesser för att de ska passa till en massproducerad produkt. Bygg i stället en anpassad lösning som är skräddarsydd efter er verksamhets unika behov. På så vis kan du säkerställa att du har programvara som ger bäst stöd för er organisation.

  1. Bygg, anläggning och fastigheter

  2. Försvar

  3. Utbildning

  4. Teknik

  5. Finans

  6. Sjuk- och hälsovård samt läkemedel

  7. IT

  8. Juridik

  9. Tillverkning

  10. Marknadsföring

Vilka low code-lösningar har andra organisationer skapat?

Claris-plattformen ger stöd för low code-utveckling av appar, vilket innebär att företag kan bygga egna lösningar för projektledning som löser just deras utmaningar – nu och i framtiden. Upptäck hur de här företagen använder low code-appar för att hantera projekt och förbättra produktiviteten.

Hantera dina projekt på ditt sätt.

Upptäck hur du skapar en anpassad lösning med Claris FileMaker.

Transparent kommunikation i projektledningen förbättrar verksamheten i hela organisationen, från att leverera nya produkter och skapa innovativa funktioner till att implementera uppgraderingar i tid och inom budget. De färdiga lösningar som erbjuds kanske saknar de funktioner och den flexibilitet ni behöver. Varför inte bygga en anpassad app med Claris FileMaker och hantera dina projekt på ditt sätt?

Hämta e-boken om projektledning.

Lär dig hur du kan skapa en anpassad lösning för projektledning med hjälp av Claris FileMaker och dina egna idéer.

Jag har läst, förstått och godkänner användarvillkoren. Jag förstår också hur Claris kommer att använda mina uppgifter. Integritetsregler. Du kan när som helst avsluta genom att klicka på länken för att avsluta prenumeration som finns längst ner i våra e-postmeddelanden.