Projectbeheersoftware

Projecten beheren op uw manier.

Projectbeheeroplossingen op maat met Claris FileMaker.

Wat is projectbeheersoftware?

Met projectbeheersoftware, zoals Claris FileMaker, kunt u gegevens samenbrengen, meten of de voortgang aan de verwachtingen voldoet en tijdlijnen en resources op de projectdoelstellingen afstemmen.

Uit een onderzoek van de Harvard Business Review is gebleken dat projecten van bedrijven gemiddeld 27%* duurder uitvallen dan gepland. En een op de zes projecten overschrijdt het budget zelfs met 200% en neemt 70% meer tijd in beslag dan de bedoeling was. Het optimaal beheren van projecten heeft de hoogste prioriteit voor bedrijven die maximaal willen presteren en hun concurrentievoordeel willen vergroten.

Wat zijn de voordelen van projectbeheersoftware?

Voortgang en productiviteit

Biedt bedrijven de mogelijkheid om taken toe te wijzen, deadlines bij te houden en de voortgang en productiviteit te meten. U kunt, indien nodig, ook activiteiten en resources tussen meerdere teams en locaties coördineren.

Projectzichtbaarheid

Verbetert de samenwerking en communicatie en zorgt ervoor dat teams en belanghebbenden binnen een organisatie optimaal zicht hebben op projecten.

Concurrentievoordeel

Biedt concurrentievoordeel door de efficiëntie te verhogen, processen te stroomlijnen, verspilling van tijd en middelen te beperken, de toewijzing van resources te optimaliseren en de productiviteit van medewerkers te boosten.

Wat doet projectbeheersoftware?

Communicatie

Een derde van de projecten mislukt als gevolg van slechte communicatie.† Projectbeheersoftware biedt tools waarmee de communicatie kan worden verbeterd door toegang op afstand mogelijk te maken, realtime zicht op de status van projecten en taken te bieden en prognoses te geven voor deadlines en doelstellingen. Hoe zit het met meldingen en herinneringen?

Voordelen van FileMaker:
Bevat tools waarmee rapportages kunnen worden gemaakt en bestanden kunnen worden gedeeld, en dashboards die de samenwerking tussen teams bevorderen en communicatie binnen het team en bedrijf mogelijk maken.

Budgettering

Een volledige set gegevens is een momentopname op basis waarvan u de nauwkeurigheid kunt vergroten, verspilling kunt tegengaan en budget- en tijdlijnoverschrijdingen kunt voorkomen.

Voordelen van FileMaker:
Nauwkeurig inzicht in de status en identificatie van potentiële problemen, zodat deze snel kunnen worden aangepakt.

Planning

Maak gebruik van projectbeheersoftware om het gehele initiatief van begin tot eind in kaart te brengen: wijs taken en deadlines toe, beheer materialen en resources en bepaal de (overhead)kosten. Met behulp van deze software kunt u planningen met flexibele tijdlijnen en grafieken maken, taken toewijzen en een leveringskalender samenstellen die met het team en belanghebbenden kan worden gedeeld.

Voordelen van FileMaker:
Geeft een realtime overzicht van de actieve taken, zodat u potentiële problemen en kansen snel kunt identificeren en aanpakken om zo verspilling tegen te gaan.

Prioritering

Geef aan welke chronologisch geordende taken de hoogste prioriteit hebben. Deze stap biedt u de mogelijkheid om een planning te maken voor de taken die afhankelijk zijn van de taken met de hoogste prioriteit, en voor opzichzelfstaande taken. Het is van essentieel belang om prioriteiten aan taken toe te kennen. Als dit niet juist gebeurt, kunnen hele projecten vertraging oplopen.

Voordelen van FileMaker:
Er kan binnen projecten snel verwarring ontstaan. Maak gebruik van projectbeheersoftware om erachter te komen welke taken afhankelijk zijn van elkaar en om prioriteiten aan taken toe te kennen. De software biedt u inzicht in de verschillende taken en geeft herinneringen, zodat u de voortgang van uw projectdoelstellingen kunt volgen.

Toewijzing van resources

Door medewerkers en materialen bewust toe te wijzen, zorgt u ervoor dat de juiste mensen met de juiste vaardigheden zich op het juiste moment op de juiste plek binnen uw bedrijf bevinden. Waarom zou u tijd verspillen aan het verplaatsen van medewerkers naar taken en projectgebieden waar hun kennis en vaardigheden direct nodig zijn? En waarom zou u uw budget in gevaar brengen om op het laatste moment in extra tools te voorzien. Tijd is geld en onverwachte uitbreidingen kunnen duur zijn. Met projectbeheersoftware kunt u dit soort zaken tijdig identificeren, zodat u niet op de laatste minuut nog een oplossing moet zien te vinden.

Voordelen van FileMaker:
Door resources vooraf toe te wijzen, bespaart u tijd en moeite, voorkomt u vertragingen en zorgt u ervoor dat realistischere budgetten en prognoses kunnen worden opgesteld.

Bij welke uitdagingen kan
projectbeheersoftware uitkomst bieden?

Gebrek aan zichtbaarheid en samenwerking

Bedrijven met medewerkers die op allerlei locaties of op afstand werken, moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers toegang hebben tot bestanden, tools en communicatiemiddelen, zodat zij hun werk goed te kunnen doen. Projectbeheersoftware bevat tools waarmee bestanden kunnen worden gedeeld, toegang kan worden verkregen tot gecentraliseerde gegevens, rapportages kunnen worden gemaakt en eenvoudiger kan worden gecommuniceerd. Het doel van deze tools is om de samenwerking tussen teams te bevorderen.

Onnauwkeurige vereisten

Bij 38% procent van de mislukte projecten ligt de oorzaak bij onnauwkeurige vereisten.† Projectbeheersoftware kan dit probleem voorkomen door een gestructureerde planning en toewijzing van resources mogelijk te maken, zodat alle projectvereisten vanaf het begin in kaart zijn gebracht. Ook een tool voor het flexibel plannen van projecten kan in dit geval uitkomst bieden. Met een dergelijke tool kunnen vereisten, indien nodig, bij onvoorziene ontwikkelingen worden aangepast.

Uitgeputte medewerkers

70% van de medewerkers zegt zich uitgeput te voelen op het werk.‡ Daarvan geeft 20% aan dat een veel te hoge werkbelasting hiervan de oorzaak is. Met projectbeheer zorgt u ervoor dat taken evenredig binnen het team en de tijdlijn van een project worden verdeeld. Op deze wijze voorkomt u dat één teamlid een onevenredig grote hoeveelheid werk krijgt toegeschoven of taken krijgt die allemaal op hetzelfde moment moeten worden afgerond.

Hoe kiest u de beste projectbeheersoftware
voor uw organisatie?

Bedrijven van alle soorten en maten

Projectbeheersoftware kan ondersteuning bieden aan organisaties van alle soorten en maten en in elke branche. Bedrijven die projectbeheersoftware hebben geïmplementeerd zijn succesvoller geworden in vergelijking met bedrijven binnen hun branche die dat niet hebben gedaan.

Specifieke vereisten

Er zijn kant-en-klare projectbeheeroplossingen verkrijgbaar. Deze oplossingen bevatten echter in veel gevallen geen specifieke functies of integraties die bedrijven vaak nodig hebben, en zijn meestal niet afgestemd op uw bedrijfsvoering.

Aanpassing

U zou uw bedrijfsvoering niet moeten hoeven aanpassen aan een in massa geproduceerd product. In plaats daarvan zou u softwareoplossingen moeten bouwen die precies zijn afgestemd op de unieke behoeften van uw bedrijf en die uw bedrijf zo goed mogelijk ondersteunen.

  1. Bouw en vastgoed

  2. Defensie

  3. Onderwijs

  4. Techniek

  5. Financiën

  6. Gezondheidszorg en geneesmiddelen

  7. IT

  8. Juridische informatie

  9. Fabricage/productie

  10. Marketing

Welke low-code-oplossingen hebben andere organisaties gemaakt?

Het Claris-platform ondersteunt de ontwikkeling van low-code-toepassingen en biedt bedrijven de mogelijkheid om projectbeheeroplossingen op maat te maken waarmee ze huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Kom erachter hoe deze bedrijven low-code-toepassingen inzetten om projecten te beheren en de productiviteit te verhogen.

Beheer uw projecten op uw manier.

Ontdek hoe u een oplossing op maat kunt maken met Claris FileMaker.

Transparante communicatie over projectbeheer verbetert de samenwerking tussen bedrijven: van de levering van nieuwe producten en het ontwikkelen van innovatieve functies tot het tijdig en binnen budget implementeren van upgrades. Kant-en-klare oplossingen beschikken meestal niet over de functies en flexibiliteit die u nodig hebt. Dus waarom zou u niet een app op maat maken met Claris FileMaker, zodat u uw projecten kunt beheren zoals u dat wilt?

Download het e-book voor projectmanagement.

Leer hoe u met behulp van Claris FileMaker een projectbeheeroplossing op maat kunt bouwen om zo zelf de baas over de innovatie binnen uw bedrijf te blijven.

Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen en ga hiermee akkoord. Ik begrijp ook hoe Claris mijn informatie gebruikt. Privacybeleid. U kunt zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden door onder in een van onze e-mails op de link voor afmelden te klikken.