PRESSMEDDELANDE

Claris uppnår SOC 2 Type 2- och ISO-ackreditering för säker low code-driftsättning.

CUPERTINO, Kalifornien – 17 februari 2022 – Claris International Inc., ett Apple-företag, tillkännagav att en System and Organization Controls (SOC) 2® Type 2-revision har slutförts för programvaran Claris FileMaker Cloud och plattformen Claris Connect för arbetsflödesautomation. Dessutom har företaget fått ISO-certifieringar (International Organization for Standardization) för både Claris FileMaker Cloud och Claris Connect. De här meriterna garanterar efterlevnad av branschledande standarder i fråga om skyddet av kunddata.

Low code innebär snabb utveckling, och snabba leveranser kräver tillit för low code-programvaran. IT-experter räknar med att teknikplattformar uppfyller strikta säkerhets- och sekretesstandarder så att de har den pålitliga grund som krävs för digitalprioriterad utveckling. Med SOC 2- och ISO-ackreditering är tilliten inskriven i koden på ett sätt som direkt bockar av checklistorna för IT-säkerhet, samordnar affärsbehov med IT och dramatiskt snabbar upp leveranser av utvecklingsprojekt.

”Claris har extremt höga förväntningar vad gäller sekretess och säkerhet – på samma sätt som IT-experterna – och de senaste SOC 2- och ISO-ackrediteringarna bekräftar vår satsning på branschledande praxis”, sa Brad Freitag, CEO på Claris. ”Vi arbetar hängivet vidare med vår målsättning att sätta IT-standarden för professionell low code, och erbjuder en säker grund för mer än en miljon aktiva användare och 1 500 Claris Partners som använder vår plattform för low code-utveckling till nyskapande, digitala lösningar.”

För SOC 2-ackrediteringen genomförde KPMG, ett ledande, globalt bolag för professionella tjänster, en omfattande revision av de interna kontrollerna i fråga om säkerhetspolicyer och säkerhetsförfaranden för FileMaker Cloud och Claris Connect. Resultatet bekräftade att Claris interna säkerhetsförfaranden och säkerhetsåtgärder uppfyller kriterierna för säkerhet, tillgänglighet och integritet som ställts upp av AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), som är USA:s största medlemsorganisation för revisorer.

Givet den stora globala spridningen av Claris kunder har FileMaker Cloud och Claris Connect nyligen uppnått ISO-certifieringar under Apples certifieringsprocess från BSI (British Standards Institute) för ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27001) och personuppgifter i molnet (ISO/IEC 27018). Den senare certifieringen sorteras in under ledningssystem för informationssäkerhet och innehåller ytterligare integritetskontroller och vägledning vid behandling av personuppgifter. ISO är den största och mest erkända organisationen i världen som utvecklar och publicerar en mängd olika industriella och kommersiella, internationella standarder.

Mer än någonsin tidigare måste leverantörer av molntjänster säkerställa tilliten i fråga om att hantera kunddata genom erkända certifieringar och intyg. Oberoende valideringar av säkerhetskontroller jämfört med ledande branschstandarder stärker förtroendet och tilliten hos partners och kunder, men underbygger också Claris målsättning att sätta en hög standard för bästa praxis i fråga om informationssäkerhet.

”Säkerhet och sekretess är inbyggt i vårt DNA”, sa Peter Nelson, vice vd för teknik på Claris. ”Att vi får de här frivilliga ackrediteringarna för efterlevnad visar på vårt djupa engagemang för att erbjuda en innovativ och säker plattform åt våra partners och kunder runt om i världen. Vi fortsätter att investera i våra medarbetare, våra processer och vår säkerhetsinfrastruktur samt vårt arbete med att säkra kunddata och skydda den från obehörig åtkomst fortsätter att vara en av våra högsta prioriteringar.”

Mer information om Claris säkerhetsarbete hittar du i de här resurserna:

Om Claris International Inc.

Claris International Inc. är upphovsman till världens ledande plattform för snabb low code-utveckling och erbjuder en svit av tjänster som driver digital omvandling i företag från alla sektorer. Företaget har mer än 1 miljon aktiva användare runt om i världen, både i små och medelstora företag och i Fortune 500-företag. Claris är ett dotterbolag till Apple med ett enastående resultat i mer än 20 lönsamma år. Claris har huvudkontor i Kalifornien och kontor i hela världen, bland annat i London, Tokyo, Beijing och Sydney.

Presskontakt

Clarity PR, för Claris

filemaker@clarity.pr

630-346-4936