AKTUELLT

En framtid utan gränser.

Förra veckan lanserades Claris Connect officiellt. Vi firar teamets dedikerade arbete med att skapa det första verktyget som låter i princip nästan vem som helst integrera och automatisera appar i molnet, på lokala installationer och på olika enheter.

Vi upptäckte en sak under arbetet med att ta produkten till marknaden. I samtal med dussintals användare och utvecklare framträdde en tydligen problemformulering: att samordna användningen mellan verktyg och appar begraver användares i komplexitet. Data finns överallt. I appar, i molnet, lokalt och på enheter. De försöker automatisera och integrera appar och system för att överföra data, förstå hur de ska bygga och integrera olika verktyg och tekniker samt att övervaka och underhålla sådana system. Det finns ett glapp stort som ett hav mellan molnappar och lokala appar. Allt detta ledde till komplexitet och förlorad tid. 

Så vi gjorde den tidskrävande komplexiteten möjlig att välja bort med Claris Connect. Om du ska sy ihop anpassningsbara appar som CRM-verktyg, redovisningsprogramvara i molnet, lagerhanteringssystem, marknadsföringsteknik och otaliga andra appar som sköter de dagliga funktioner, finns nu möjligheten att effektivisera inom räckhåll för både affärsutvecklare och den professionella IT-utvecklaren. 

Att lägga till fler och fler appar, som att stapla ett barns byggklossar, innebär inte att man förnyar arbetssättet. Om organisationer ska utvecklas måste man snarare lyckas med den digitala omvandlingen. Med Claris Connect kan användare enkelt integrera och automatisera viktiga appar, oavsett om de finns i molnet, lokalt eller till och med på en enhet, och på så vis skapa nästa generations upplevelse för både företagsanvändare och deras kunder.

"Med Claris Connect kan användare enkelt integrera och automatisera viktiga appar, oavsett om de finns i molnet eller lokalt."

Vägen till Claris Connect

Claris FileMaker har varit lösningen för att enkelt skapa och leverera appar som fyller luckan mellan befintliga program. Man lär sig ett och annat under två årtionden av att betjäna kunder på det här sättet. När man har tillgång till en branschledande kraft på 50 000 utvecklare som byggts upp runt FileMaker, så lyssnar man på dem. Så styrkan i Claris Connect kommer från att införliva den feedback vi fått från vår community i den kraftfulla kapacitet som vi fick tillgång till genomförvärvet av Stamplay. 

Potentialen för Claris Connect

Med Claris Connect kan företag av alla storlekar med no-code/low-code skapa integrationer, orkestreringar och automatisering med tredjepartsappar via ”connectors”. Sedan lanseringsdatumet förra veckan erbjuder vi redan ungefär 50 connectors för applikationer som Box, Slack och DocuSign – de connectors som vår utvecklar-community menar kommer att täcka merparten av deras integrationsönskemål. Användare får tillgång till ett både enkelt och kraftfullt gränssnitt som låser upp data mellan appar, vilket sparar tid med anpassade integrationer som samlar utspridda affärssystem och skapar flöden som överför data från en plats till en annan.  

Funktioner som sticker ut

Claris Connect sticker ut på marknaden tack vare möjligheten att integrera, automatisera och orkestrera alla enheter. Oavsett om apparna finns i molnet, lokalt, på enheten eller på IoT-kanten, kan Claris Connect fungera som den grund som samlar dem alla och gör det möjligt för kunderna att verkligen gå vidare till nästa fas av den digitala omvandlingen.

Företag som vill omvandlas och utvecklas behöver möjligheten att aktivt skapa arbetsflöden för att kontrollera det de arbetar med för tillfället. De behöver händelsebaserade processer som utlöser, övervakar, driver, överför och automatiserar sådant. De behöver också bemannade automatiseringar som omfattar manuella godkännanden. Claris Connect tillhandahåller infrastrukturen för att göra allt detta och förverkliga automatiseringens effektiviseringar i företag av alla storlekar. 

Som du kanske har gissat integreras Claris Connect sömlöst med Claris FileMaker. Nu kan användare skapa anpassade appar och automatisera företagsprocesser på en och samma plattform – en plattform som tiotusentals medlemmar i Claris community redan är bekanta med. Och integrering med FileMaker fungerar både med FileMaker Cloud och FileMaker Server, utan några begränsningar för hur många FileMaker-appar du använder. Resultatet är en smidig, smärtfri upplevelse, i synnerhet för de kunder som redan har investerat i Claris ekosystem.

"Användare kan skapa anpassade appar och automatisera företagsprocesser på en och samma plattform – en plattform som tiotusentals medlemmar i Claris community redan är bekanta med."

Slutligen, när de minutiösa tekniska teamen i företagen tänker på att integrera och automatisera appar, så kommer säkerhet och tillgänglighet upp på tapeten. Claris Connect bygger på ”Claris Core” en avancerad infrastruktur med affärskritisk teknik som tillhandahåller global tillgänglighet för Claris FileMaker Cloud.

Framtiden med Claris Connect 

Nya connectors och nya funktioner lanseras kontinuerligt så möjligheterna är oändliga, för Claris och för våra kunder. Alla vi i Claris produktutvecklingsteam är med er varje steg på vägen. 

Läs mer om Claris Connect på https://www.claris.com/connect/.

Vad kommer härnäst?

Claris Connect är redo så att du kan släppa loss din fantasi och automatisera appar och dataflöden för att spara tid och öka effektiviteten. Om du har arbetsflöden eller automatiseringar som kan omvandla er verksamhet och du inte hittar en connector – skicka en begäran i vår community!