AKTUELLT

En klar framtid som Claris.

Ett företag, litet eller stort, som bestämmer sig för att förändra sin identitet står inför en enorm utmaning. Den tid och det arbete som krävs innebär att hela företaget och produktvisionen måste vara fullständigt samordnade, och hela teamet måste vara positiva till och engagerade i utmaningen. Poängen är att det är inget beslut man fattar lättvindigt, i synnerhet om det är ett företag som har funnits med länge nog för att veta exakt vad man ger sig in på.

Vårt varumärke FileMaker har en rik historia. Företaget skapade och definierade en Workplace Innovation Platform och har vuxit till fler än 50 000 kunder och mer än en miljon slutanvändare.

Det var bara ett problem: FileMaker och namnets delar ”File” (arkiv) och ”Maker” (skapare) var för specifikt och smalt för att täcka in hela kunduplevelsen som vi vill skapa under de kommande 20 åren.

Av den anledningen beslutade vi oss för att välja en ny identitet.

Vi valde namnet Claris av flera orsaker.

För det första kan vi hylla vårt arv. Claris startades 1986 som ett dotterbolag till Apple. För att sätta fokus på flaggskeppsprodukten bytte företaget 1998 namn till FileMaker, Inc.

För det andra är Claris ett kraftfullt ord i sig självt, och det har sin grund i det latinska ordet ”Clarus”. Det betyder klar, ljus och lysande, med ett ursprung som ger det en direkt, global relevans för våra kunder runt om i världen.

För det tredje återspeglar det vår framtid med en multitjänst som samlar en mängd tjänster och skapar en enda, kraftfull plattform. Om du är intresserad i att veta mer om den större produktvisionen ska du läsa Srini Gurrapus inlägg här.

Avslutningsvis återspeglar namnet vår community. Jag har ägnat min karriär åt att ge andra rätt verktyg för att påverka världen, och jag får energi av att se vilken effekt våra kunder har på sina arbetsplatser. För mig personligen reflekterar ordet Claris det klara ljuset som finns hos medlemmarna i vår community.

Vi behövde så klart ett helt team för att gjuta liv i vår vision. När vi slutligen gav oss ut på vår resa för att återuppfinna varumärket hade vi bara en begränsning: allt ska vara klart för presentation på vår årliga Developers Conference. Det enda problem var att det bara var 120 dagar kvar: en herkulisk tidsram

Vi behövde inte bara ett kompetent kreativt team – vi behövde de bästa. Som tur var kunde högklassiga Siegel + Gale ta sig an uppdraget. De tog inget för givet och ägnade veckor åt efterforskningar och ännu fler veckor åt eftertänksamt utforskande. Därefter samarbetade de med mitt team för att ro allt i hamn. Om du vill vera mer om alla kringelikrokar i den processen kan du läsa mer i Siegel+Gales blogg här.

Det slutade med att vi gick från det här:

 

Till det här:

 

Och det här är bara det första steget av många. När vi introducerar nya tjänster för vår Workplace Innovation Platform kommer du att upptäcka dramatiska förändringar i utseendet och känslan på webbplatsen, marknadsföringsmaterial, användarupplevelsen med mera.

Men även om vi inleder ett nytt kapitel som Claris är det viktaste det som *inte* kommer att förändras: vårt åtagande gentemot vår community, vår mission att ge problemlösaren rätt förutsättningar och vår vision om en arbetsvärld som definieras av Workplace Innovation Platform.